DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Ти Си Дух, И Аз Също Съм Дух И Свят

4 декември 1986

(Все още съм смаяна и имам огромни съмнения за това, което става. Как може това да става? Имам предвид как е възможно да не мога да владея ръката си, когато пише? Сякаш е използувана от друга сила. Но съм прекалена реалистка, затова се съмнявам, въпреки това, събитието е налице, объркана съм…)

тук съм; Аз съм, Иисус; дъще, помни, ти си дух и Аз също съм Дух1 и Свят; живея в теб и ти в Мен; остани в Мен; Аз, Иисус, съм винаги с теб; разбери го това; бъди в Светлината Ми, защото съм Светлината и чрез Мен получаваш знание; напредваш;

Добре, Ти ме убеди, че си Ти. Постигна двете Си цели: да Те обикна, беше едната, и да ме срещаш по този начин, беше другата. Покори ме. Зная, че не съм по-голям шизофреник от останалия свят, нито по-психотична от самия психиатър. Зная, че това не идва от демоните, тъй като зная какво усеща човек, когато е нападан от тях, предизвикващи мъчително чувство на безпокойство.2 Не избрах аз да приема призивите Ти, след като бях съвсем далеч от Теб. Ти го пожела, Боже мой. Не съжалявам и как бих могла, след като сега съм покорена!

дете, издигнах те, за да можеш да бъдеш с Мен; научих те да Ме обичаш; щастлива ли си да си с Мен по този начин?

О, да!

благославям те от дълбините на Сърцето Си;

 

8 декември 1986

Мога ли да бъда в Светлината Ти?

ти си в Светлината Ми; Аз съм Иисус, твоят Спасител; да носиш Кръста Ми3 означава да носиш със себе си страданията Ми, дъще;


1 Това не отрича Прославеното Му Тяло нито моята плът.
2 В началото, бях нападана от демоните, затова бях изоставила писанията.
3 Иисус има предвид кръстчето, което носим на врата.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message