DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Справедливостта Ми е предизвиквана и оспорвана

16 май 2011

Господи, изпрати сега Светлината Си и Истината Си; трябва ли да бъдем винаги потискани от врага?

дете Мое, не го ли зная? вярваш ли, че не съм наясно с всички тези опасения? обсипван съм с обиди и омраза; и Заповедта Ми на Обич е пренебрегвана, дори от собствените Ми свещеници;

Васула, днес те смятат, че триумфират, че печелят победи; лукавият е на тяхната страна; но накрая Сърцето Ми ще триумфира; избрана си от Отеца Ми и от Мен, да бъдеш Нашата жертва, приношение, избрана измежду мнозина, да понесеш с обич отхвърлянията;

застанах в Присъствието Ти, дясната ми ръка в Твоята, за да записвам Словата Ти и да ме водиш; но обезумели хора обиждат Името Ти, не са лишени от знамения, но въпреки това горят от желание да сложат край на всички Твои Послания;

нищо, Васула, нищо няма да сложи край на Посланията Ми, нито на мисията, която ти поверих; имай вяра и Ми се довери; дори, когато на моменти се чувстваш напълно смазана от тежестта на Кръста Ми, не се уморявай, на твоята страна Аз Съм; и ще видиш, мнозина ще останат удивени, когато застана пред тях! добрите ще се зарадват, но лошите ще получат това, което заслужават; нищо няма да Ме спре; саботират Църквата Ми, и правейки това, кроят зло срещу Църквата Ми; това, което ти поверявам е здрава доктрина, но те отхвърлят ученията Ми; бях казал, че има шест неща, които мразя: седем, които ненавиждам: високомерен поглед, лъжлив език, ръце, които проливат невинна кръв, сърце, което крои нечестиви заговори, порив за вършене на зло, лъжесвидетел, който лъже с всеки дъх, човек, който сее раздори между братя; и ще прибавя, онези, които изпитват наслада да вършат злините си;

отворих Устата Си да говоря, да помажа, да освободя и да покажа Милостта Си, но в замяна на благостта Ми съм осмиван, подиграван и презиран; всички Мои Дворове се събраха на Небето и от Дворовете Ми се чу глас; глас от цяло множество:

"докога нашият Господ и Повелител ще понася богохулството? земята в своето безбожие се хвали с опасенията си, с мерзостите си, и се опива от развратта си като блудница;"

времето е назряло, Справедливостта няма повече да понася да гледа как това поколение задушава Духа Ми и продава Кръвта Ми; Справедливостта Ми е предизвиквана и оспорвана; ще облека Небето в черно и ще се покажа като Съдник, и онези, които оскърбяваха Името Ми ще изсъхнат; откровението Ми беше осмяно, въобще не се вслушаха в него; ще накажа света и злите му дела; ще смиря гордите, и когато извикат Името Ми, няма да ги чуя; Денят Ми е по-близо, отколкото си мислите; опустошението ще доведе тази земя до същото запустение, което направиха от Църквата Ми!

започнах като просяк, молейки ги за отговор на обичта, но в замяна на това бях подиграван, потискан и изоставян; умолявах това поколение, молех се в краката на свещениците Си, но всичко, което те направиха беше да Ме заплюят и да Ме пропъдят; Милостивите Ми деяния бяха осмивани; дойдох при тях да ги спася от ноктите на врага Си; показах им Лицето Си, но те не Ме разпознаха, нито се научиха1 от казаното от Мен в Писанията; дойдох да донеса мир в трудните им времена, но мирът не беше оценен нито приет; затова сега, ще бъде произнесена присъда върху всички живи създания на тази земя, за да бъде пречистена вонята на греха;

дете Мое, Аз, твоят Жених, ти казвам: понасяй за Мен всички тези нападения; реки от благодат ще изпълнят сухите страни, където те изпращам; дъще, поливай овощните Ми градини, разхубавявай градината Ми, Аз, Иисус Христос, те благославям сега и завинаги; Аз Съм; ic


1 Чух в същото време думата 'следват'.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message