DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Всеки, който живее в Мен съставлява част от Моята Църква

8 февруари 2007

Васула Моя, мир на теб; предоставяй Ми по-често ръката си, за да записвам Посланията Си; докато Ми даваш ръката си, Аз съживявам силата ти и в същото време Благословиите Ми се изливат върху теб като помазващ елей! няма никога да се изтощиш, когато се отзвоваваш на Призивите Ми; елей винаги ще бъде изливан върху възлюбената М, за да те изпълвам с ухание и чрез теб онези, които се приближават до теб; Името Ми е като ароматизиран елей изливащ се върху онези, които избирам, за да разговарям с тях; непокрита и благословена със сладки срещи и изяви на Присъствието Ми, сега те имам като Своя Собствена територия затворена в Обятията Ми; - това е, което казват Писанията, чрез любимия Ми ученик Йоан:

"видях светия град, новия Йерусалим слизащ от Бога, от небето стъкмен като невеста, пременена за своя съпруг;"1

да! това е Църквата Ми, всеки, който живее в Мен става част от Църквата Ми; всеки, който проявява обич е Моя невеста; всеки, който живее свято и истински живот в Мен с право ще Ме нарича свой Жених, а себе си Моя невеста, тъй като ще бъда техният Бог, а те синовете и дъщерите Ми; ще бъдем роднини... няма по-голяма Обич от Моята Обич за всички вас; няма край Обичта Ми в Сърцето Ми, поколение;

причината, Васула, поради която ти дадох тази удивителна харизма, за да те образовам в Дворовете Си и да те оформям със Собствените Си Ръце, използвайки те като Своя плочица, върху която издълбавам божествените Си Послания, разпалвайки с Огън, беше, за да станеш Мой вестителка на Единството и Мое Ехо, което да разнася Гласа Ми в цялото Ми сътворение, за да ги разтърси от сънливостта им, да падне като гръм върху онези, които са глухи за Милостивите Ми Призиви; да отиде без страх в Църквата Ми и да говори в Името Ми, давайки мир там, къде има размирица, живот там, където има смърт,2 надежда там, където има отчаяние, обич там, където има ненавист и съперничество, утеха там, където има скръб и печал, лечение там, където има напаст; ах, Васула, Огън там, където има безбожие; - укроти гнева на Отеца, дете Мое, и възгласи на света Святото Ми Име и какъв Чуден-Съветник, Могъщ-Бог, Принц-на-Мира и Вечен Отец Съм Аз; вдигни Кръста на Единството, който ти поверих от Вечната Си Обич и Ме следвай; обичай Ме, както Аз те обичам; ic

 


1 Откр. 21:2.
2 Това е метафорично.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message